Klub SPIdS tilbyder en bred vifte af aktiviteter både i egne lokaler, samt hvad der kunne være i din interesse så som koncerter, internetcafé mm.

Klub SPIdS er et fritidstilbud, der arbejder på at være med til at højne din livskvalitet.

Vi skaber et godt miljø med trivsel og meningsfuldt samvær, hvor du har rum og mulighed for at videreudvikle dine ressourcer og blive udfordret i forskellige sammenhænge. En vigtig del af vores sociale træning er bl.a. samarbejdsudvikling gennem E-sport.

Klub SPIdS vægter:

  • at skabe en hverdag hvor du bliver hørt, set, forstået, respekteret og accepteret.
  • dine behov, ressourcer og kompetencer.
  • at du har med– og selvbestemmelse bl.a. til ugentlige ungemøder og de individuelle samtaler, hvilket er med til at styrke dine kompetencer i at sætte ord på ønsker og behov.
  • at tilbyde aktiviteter og ture, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.