Målgruppe:

Unge med tilknytningsforstyrrelser, ADHD, GUA eller andre udviklingsforstyrrelser som fordrer små sammenhænge samt tæt og kontinuerlig voksenkontakt for at kunne fastholde koncentration om en opgave.

Lav stresstærskel som medfører udadreagerende adfærd hvis rammerne ikke er optimale.

Eventuelle kognitive vanskeligheder der opvejes af gode færdigheder indenfor de linier vi udbyder.

Følelsesmæssige vanskeligheder som følge af psykosociale problemer.

Højt aktivitetsniveau.

Unge som falder i grænseområdet til EGU.

Fysiske rammer:

STU afdelingen har base på Koldinghave 11, Gelsted. Der er tale om rigtige værkstedsbygninger som tidligere har huset Gelsted VVS. Her er også gode muligheder for at lave et passende ungdomsmiljø, med faglokaler,
køkken, toiletter, omklædningsrum med bad, stor værkstedsafdeling med autolift, svejseafdeling samt afdeling for cykel- og knallert-reparation.

Vi har desuden selvstændig stor lagerhal, et stort orangeri/væksthus samt en lille stald. Derudover er der store arealer med henholdsvis græs, asfalt og sten.

Vi har lynhurtigt internetadgang, interaktive tavler, gamer-pc’er og mange andre undervisningsmidler samt et stort fysisk udstillingsvindue mod vejen. Hele stedet ligner en rigtig arbejdsplads.

Strukturer omkring planlægningen af undervisning og praktik.

Der arbejdes ud fra årsplan som sikrer den unge en relevant fordeling af undervisningstimer og praktiktimer.

Vi har mulighed for at lave meningsfulde interne praktikker, hos vores egne fagfolk til de, som ikke føler sig klar til en ”rigtig arbejdspraktik” endnu. Praktikkerne vil som udgangspunkt være tilrettelagt som 2 x 4 ugers praktikker samt et antal enkeltuger om året.

Der vil være mulighed for at få kurser med eksterne undervisere. Alle vil få mulighed for levnedsmiddel-hygiejne kursus, førstehjælpskursus, livredderkursus, traktorkørekort mm., som det nu er relevant for de enkelte linier.

Den daglige mødetid vil være 8.30-14

Transport:

Der er gode offentlige forbindelser med bus/tog fra Odense, Middelfart og Assens til Gelsted station. Ligeledes har Assens kommune teletaxa.

I tilfælde af at du ikke er selvtransporterende, kan skolens taxaordning tilkøbes.

Bo-træning

I Bo-træningen ved STU-SPIdS kan man forvente hjælp til følgende:

  • strukturering af økonomi, indkøb og madlavning
  • hjælp til planlægning af daglige gøremål som tøjvask og rengøring.
  • hjælp til deltagelse i en fritidsaktivitet her under klargøring og indkøring.
  • sunde sociale aktiviteter med de andre unge i tilbuddet her under spilleaftner, filmaftner og aktiviteter i sportshal.
  • daglig vedligeholdelse og indretning, sætte hylder, lamper og møbler op, skifte pære og meget mere.

Klub SPIdS

Klub SPIdS tilbyder en bred vifte af aktiviteter både i egne lokaler, samt hvad der kunne være i din interesse så som koncerter, internetcafé mm.

Klub SPIdS er et fritidstilbud, der arbejder på at være med til at højne din livskvalitet.

Vi skaber et godt miljø med trivsel og meningsfuldt samvær, hvor du har rum og mulighed for at videreudvikle dine ressourcer og blive udfordret i forskellige sammenhænge. En vigtig del af vores sociale træning er bl.a. samarbejdsudvikling gennem E-sport.

Klub SPIdS vægter:

  • at skabe en hverdag hvor du bliver hørt, set, forstået, respekteret og accepteret.
  • dine behov, ressourcer og kompetencer.
  • at du har med– og selvbestemmelse bl.a. til ugentlige ungemøder og de individuelle samtaler, hvilket er med til at styrke dine kompetencer i at sætte ord på ønsker og behov.
  • at tilbyde aktiviteter og ture, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.