På Lærkeskolen har alle børn som hovedregel de fag, som hører til deres klassetrin.

Samtidig søger vi i højest mulig grad at tage individuelle hensyn, der kan således være undtagelser. Dette vil altid være begrundet i hensynet til det enkelte barns aktuelle udviklingstrin. Samt efter aftale med sagsbehandler og hjemmet.

For at gøre hverdagen så overskuelig som muligt, har vi ikke nødvendigvis alle fag på skemaet på en gang. Skemaerne revideres to gange årligt og  derudover planlægger vi en række a-uger (emnebaserede alternative uger), som gør det muligt, at alle børn kan opfylde kravene for vejledende timetal i alle fag.

Alle børn er en del af en klasse, som består af op til 8 børn. I hver klasse er en daglig gennemgående voksen samt skiftende faglærere, som står for de fleste fag.

Vi finder det væsentligt, at børnene skal kunne fungere i gruppesammenhæng hvilket betyder, at timerne indeholder såvel "klassearbejde" som individuelt arbejde. I en klasse vil der som udgangspunkt være 2 voksne til stede, så der er mulighed for at dele sig op.

Det er Lærkeskolens holdning, at alle børn bør have lektier for i samme udstrækning som det forekommer i folkeskolen.

På Lærkeskolen har børnene desuden en række fag som ligger ud over folkeskolens almindelige tilbud.