Vi er beliggende i den tidligere Rørup skole i byen Grønnemose som er beliggende ved Afkørsel Aarup på den fynske motorvej.

Skolen er en tidligere folkeskolen med plads til 120 børn, skolen er blevet bygget om og tilpasset vores behov.

Vi har indrettet skolen hjemligt med tæpper og hyggemiljøer der gerne skulle skabe de bedste forudsætninger for en god og understøttende hverdag, men også for at bryde med de billeder vores elever har af hvad en skole skal være.

Vores rammer skal gerne skabe grobund for relations arbejdet og en følelse af ejerskab.

Rammerne består desuden af en cafe, et klubmiljø, faglokaler til sløjt, hjemmekundskab, musik og fysik/kemi lokale.