Der vil i løbet af skoledagen tilbydes motoriktræning såvel individuelt som i grupper tilpasset den enkeltes behov.

Træning samt observationer vil blive beskrevet i skolens statusskrivelser.