Lærkeskolen er administrativt opdelt i en skoledel og en socialdel.

Skoledelen omfatter:

 • Den skolefaglige undervisning, som den er defineret i Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser tilrettelagt ud fra individuelle hensyn.
 • To skole/hjem-samtaler, to lærer/barn-samtaler og to forældremøder årligt.
 • Ergoterapeutisk bistand ved behov herfor.

Socialdelen omfatter:

 • Madlavning, spisning, motion og leg.
 • Træning i sociale relationer.
 • Opbygning af selvværdsfølelse og selvtillid.
 • Tæt samarbejde med den enkelte familie efter behov.
 • Ansvaret for børnenes transport til og fra Lærkeskolen.
 • Aktiviteter med Lærkeskolens egen psykolog.

Fælles:

 • Forældrekaffe.
 • Lejrskoler.

I en helhedsorienteret hverdag er der i praksis mange overlap. Opdelingen skyldes bl.a. at skoledel og socialdel er hjemmehørende i forskellige forvaltninger, samt at der lovgivningsmæssigt er meget specifikke krav til indholdet i skoledelen.
Størstedelen af børnenes dagligdag er skemalagt, der er dog også indlagt perioder, hvor børnene kan lave aftaler om aktiviteter, de selv vælger.

Det er ikke muligt kun at deltage i skoledelen, da skoledelen som oftest ligger i 3 blokke fordelt over dagen.