Lærkeskolen henvender sig til normaltbegavede børn med koncentrationsvanskeligheder.

Koncentrationsvanskelighederne kan skyldes ADHD, GUA, tilknytningsforstyrrelser, sansemotoriske problemer mm, eller hvad vi ganske ofte ser: det skyldes forhold som man ikke på forhånd kan pege på som årsag, eller det skyldes en kombination af flere forhold.

Ofte ser vi at børnenes umiddelbare problem er at de har haft så mange nederlag i forhold til skolegang og kammerater at de nærmest har givet op.

Lærkeskolen modtager børn som har brug for et kortere ophold inden de igen kan sluses ud til folkeskolen, børn som må formodes at have brug for et permanent skoletilbud, samt børn som har brug for skolegang i en overgangsperiode frem til et mere permanent tilbud på f.eks. døgninstitution eller i en anden del af landet.

Målgruppen er også rettet mod børn og unge i alderen fra 3 til 18 (23) år hvis problemstillinger er særdeles omfattende og komplekse.