Alle indskrivninger uanset afdeling foretages på samme måde.

Vi forbeholder os altid retten til at læse barnets papirer igennem inden indskrivning, hvilke papirer der er aktuelle for os, afhænger af hvilken afdeling barnet er tænkt ind i.

 Gennemlæsning foretages af minimum tre af følgende personer leder, souschef, afdelingsleder(teamleder), skolens psykolog den administrative medarbejder. Det er kun i tilfælde af at disse kan sige god for at vi kan levere et godt og udviklende tilbud for den unge, at vi siger ja til opgaven.

Herefter indbydes familie, plejefamilie, opholdssted eller netværk til rundvisning hvor vi kan nikke godkendende til hinanden. Først når dette er gjort inviteres barnet til en rundvisning på den/de afdelinger som den unge er tiltænkt at være en del af.

Efter ca. tre måneder indkaldes der til en opstartssamtale. Hvor vi præsentere de mål vi ser som aktuelle, for at sikre en fortsat udvikling ved barnet/den unge.