I det daglige samarbejder vi med den familie, hvor barnet er bosiddende.

Det er nødvendigt med en tæt dialog, da en skole og et hjem er to forskellige ting: forskellige udviklingsmuligheder og forskellige krav.

Vi skal ikke være ens, men det er vigtigt, vi har et godt kendskab til de punkter, hvor vi er forskellige.

I hverdagen holder vi kontakt med familierne via dagbog, mails, telefon, møder mm.

Til forældrekaffe har barnets familie mulighed for at komme i åbningstiden, børnene kan vise deres arbejde frem, der kan leges og snakkes på uformel vis.

Hvert barn har en tovholder på skolen, det er den voksen som "holder styr" på at alle relevante informationer omkring barnet bliver formidlet videre, tovholderen afholder jævnlige samarbejdsmøder med familien.

Ikke to familier er ens, så indholdet i samarbejdet vil ofte være forskelligt.