Nicolei Beier, Ansat 25.05.09, Uddannet lærer, Leder

Rasmus Frederiksen, Ansat 01.05.18, Uddannet lærer, Teamleder STU

Andreas Rubin, Ansat 10.09.09, Uddannet mekaniker og kleinsmed, STU, Pedel og vikar

Claus Voss, Ansat 01.12.09, Uddannet maskinsnedker og lærer, STU og Lærkeskolen

Erik Hansen, Ansat 01.10.14, Uddannet svejser m.m.,STU og Pedel

Michael Nielsen, Ansat 17.05.16, Uddannet kok, STU og Køkkenet

Liv Marei Nybroe, Ansat 01.01.18, Lærer Studerende, STU og Lærkeskolen