På Lærkeskolen har vi flere forskellige værksteder. Værkstederne fungerer såvel afhængigt og uafhængigt af undervisningen. Værkstederne har til dels en funktion som et sted, hvor børnene kan opleve arbejdskendskab på tæt hold samt at få styrket børnenes faglige kundskaber gennem  en praktisk orienteret undervisningsproces.

Nogle børn vil bruge 4-5 timer om ugen i skiftende værkstedsforløb. Vi har også enkelte børn som efter nærmere aftale med PPR og familien har en større del af deres undervisning her. De fleste børn sætter dog pris på at have størstedelen af deres skolegang, hvor de andre børn er.

Her er de værksteder, vi har for tiden:

  • Autoværksted
  • Cykelværksted
  • Metalværksted
  • Træværksted