Vi forsøger at tilstræbe at alle dage på lærkeskolen forløber ens om vi er i huset eller på ture, de følger som udgangspunkt følgende plan.


Kl. 7.00-8.00:                        Børnene hentes på deres hjemadresse af ansatte på skolen.

Kl. 8.00-8.10:                        Ankomst og mulighed for morgenmad.

Kl. 8.10-8.30:                        Morgenmotion (boldspil i salen, løb, gå-tur m.m. sammen med voksne).

Kl. 8.30-8.45:                        Morgensamling med ugens sang.

Kl. 8.45-10.00:                      1. undervisningsmodul.

Kl. 10.00-10.10:                    Der serveres frugt og boller i klasserne.

Kl. 10.10-10.30:                    Boldspil i salen eller gå-tur.

Kl. 10.30-12.00:                    2. undervisningsmodul.

Kl. 12.00–12.30:                    Vi spiser klassevis.

Kl. 12.30-13.00:                    Der laves aftaler om frikvarterets aktiviteter eller mulighed for lektieværksted.

Kl. 13.00-14.45:                    3. undervisningsmodul.

Kl. 14.45-15.00:                    Eftermiddagsdrik. Alle deltager, men man behøver ikke at spise noget.

Kl. 15.00-16.00:                    Børnene køres hjem.

Ved ture ud af huset spises der hvis muligt aftensmad klokken 18