Skolen har tilknytte en privat praktiserende psykolog der har sin faste gang i huset en dag om ugen.

Psykologen deltager på lige fod i skolens dagligdag med det formål at skab så tæt og naturlig relation til eleverne som muligt.

Den tilknyttede psykolog har flere funktioner.

I forbindelse med opstarten af nye børn udføres en psykologisk undersøgelse, hvis den, der evt. foreligger, er mere end to år gammel.

Ved undersøgelsen anvendes tests, der kan vise elevens kognitive samt personlighedsmæssige funktioner.

Undersøgelsen foretages med henblik af at vi skal være så godt som muligt rustet til at støtte og bakke op omkring barnet/den unge. 

Udover testning giver den tilknyttede psykolog mulighed for at børnene/de unge kan have samtaler med en neutral part der kan hjælpe dem med at italesætte eventuelle udfordringer. Psykologen har desuden tavshedspligt hvilket også gør denne til en ufarlig voksen at samtale med omkring de ting der rør sig.