Skolen har tilknytte en privat praktiserende psykolog der har sin faste gang i huset en dag om ugen.

Psykologen deltager på lige fod i skolens dagligdag med det formål at skab så tæt og naturlig relation til eleverne som muligt.

Den tilknyttede psykolog har flere funktioner. I forbindelse med opstarten af nye børn vil denne udføre en WISC test hvis den der evt. forligger er mere en to år gammel. Derudover vil der fortages en Rorschach test.

Begge tests foretages med henblik af at vi skal være så godt som muligt rustet til at støtte og bakke op omkring barnet/den unge. 

Udover testning giver den tilknyttede psykolog mulighed for at børnene/de unge kan have samtaler med en neutral part der kan hjælpe dem med at italesætte eventuelle udfordringer. Psykologen har desuden tavshedspligt hvilket også gør denne til en ufarlig voksen at samtale med omkring de ting der rør sig.