Lærkeskolens værdigrundlag og ordensregler:

På Lærkeskolen passer vi på hinanden og på vores ting.

Vi er her for at udvikle os og på sigt at tage større ansvar for eget liv.

Derfor husker vi at:

 • Alle har lige meget ret til at være på Lærkeskolen
 • Vise hvem vi er
 • Snakke om tingene, hvis vi er uenige
 • Bevæge os stille og roligt inde
 • Rydde op inden vi går videre til noget andet
 • Have indendørstøj på inde og udendørstøj på ude
 • Bede om hjælp hos en voksen, hvis vi ikke kan klare tingene selv
 • Rette os efter de anvisninger, de voksne giver

Derfor er der er noget vi ikke må:

 • Tale grimt og krænkende.
 • True med eller udøve vold eller anden krænkende adfærd.
 • Forlade skolens område uden præcis aftale.
 • Bruge vores mobiltelefon uden præcis aftale.
 • Bære hovedbeklædning eller solbriller inde.