Et godt tværfagligt samarbejde er vigtigt for os, halvårligt laver vi en statusskrivelse på barnet den unge.

Statusskrivelsens formål er at beskrive den udvikling og de udfordringer vi i den forgangne periode har set ved barnet/den unge. Der sættes i statusskrivelsen nye mål for den kommende periode eller revideres i de anvendte metoder, dette for at sikre at vi arbejder helstøbt og op bakkende omkring den unge.

Statusskrivelse gennemgås med barnet/den unge, familie, plejefamilie og eller opholdssted. Efter gennemgang indsendes statusskrivelse til sagsbehandler samt evt. PPR i indskrivningskommunen.

Vi bakker op omkring og deltager i tværfaglige samarbejdsmøder og tilbyder at stille lokaler til rådighed til møderne.