Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i følgende tilgange:

Anerkendende tilgang, Inklusionspædagogisk tilgang, Kognitive tilgang, Miljøterapeutisk tilgang, Relations pædagogiske tilgang, Strukturpædagogisktilgang og den social læringstilgang.

Alle med udgangspunkt i det enkelte barn.

Vi støtter det enkelte barn i at søge hen mod positivt formulerede mål, med det formål på sigt at kunne tage ansvar for egne handlinger og liv i det hele taget. At støtte det enkelte barn i at udvikle tro på voksne, samt tro på at man kan indgå i et positivt fællesskab med andre. Vores pædagogik har rødder i den positive psykologi og viden om hjernens opbygning, herunder primært sansning og impulskontrol.

Vores pædagogiske tænkning har som forudsætning, at ansvaret for forandring altid påhviler de voksne omkring barnet. Vi skal gennem mentalisering arbejde på at forstå hvorfor barnet agerer som det gør.

Det er et voksenansvar, at hver dag er en god dag for børnene. Vi er ikke fejlfri, og det forventer vi heller ikke at børn eller familier er. Vi forsøger at lære af vores fejl, og vægter supervision og kurser højt. Vi baserer så vidt muligt vores tiltag på den nyeste viden, omkring hvordan barnets hjerne oplever og forarbejder sanseindtryk. Vi tror på, at børn gerne vil gøre det rigtige og udvikle sig hen imod at kunne mestre en større del af deres liv uden særlig støtte. Vi forsøger vi at skabe nogle rammer om barnet, hvor det er gennemskueligt hvad der er op og ned, og hvor vi som voksne guider dem i den rigtige retning. Dette med venlighed og tålmodighed. Med andre ord at tilrettelægge en hverdag, som ikke i sig selv stresser børnene.

Vi oplever det at vi er sikre i hvem vi er, og hvad vi vil, giver ro og tryghed. Børnene oplever en stor glæde ved den genkendelige struktur i hverdagen samt betydningen af, at det er gennemgående voksne, som både kan være med til at starte dagen og afslutte den.

Alt dette for at sikre at vi ved Lærkeskolen giver ”et holdepunkt for livet”.