Alle børn har ret til en skolegang som er tilrettelagt så læring giver mening for det enkelte barn.

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

På Lærkeskolen regulerer vi løbende vores vifte af tilbud, så vi altid bedst muligt og så vidt muligt kan dække de undervisnings- og behandlingsmæssige behov som børnene på skolen har.