Lærkebo har til huse i eksisterende bygninger ved siden af Lærkeskolen, med base på den tidligere Rørup Skole.

Lærkebo rummer 230 m2 disse indeholder b.la. køkken, tv-stue, 7 værelser, 2 vagtværelser, 1 vaskerum, 1 toilet og 2 baderum med toiletter. Disse lokaler vil blive moderniseret og istandsat til at kunne rumme 6 børn plus en akutplads,

Ligesom aflastningsenheden kan anvende skolens gymnastiksal, sløjdlokale, musiklokale, sy værksted, billedkunstværksted mv. inden døre, samt skov, boldbaner, legeplads mv. udendørs, kan Lærkebo også gøre brug af samme faciliteter på lige vilkår som aflastningsenheden.