Skoledel

På Lærkeskolen har alle børn som hovedregel de fag, som hører til deres klassetrin. Samtidig søger vi i højest mulig grad at tage individuelle hensyn, der kan således være undtagelser. Dette vil altid være begrundet i hensynet til det enkelte barns aktuelle udviklingstrin. Samt efter aftale med sagsbehandler og hjemmet.

For at gøre hverdagen så overskuelig som muligt, har vi ikke nødvendigvis alle fag på skemaet på en gang. Skemaerne revideres to gange årligt og  derudover planlægger vi en række a-uger (emnebaserede alternative uger), som gør det muligt, at alle børn kan opfylde kravene for vejledende timetal i alle fag.

Alle børn er en del af en klasse, som består af op til 8 børn. I hver klasse er en daglig gennemgående voksen samt skiftende faglærere, som står for de fleste fag.

Vi finder det væsentligt, at børnene skal kunne fungere i gruppesammenhæng hvilket betyder, at timerne indeholder såvel "klassearbejde" som individuelt arbejde. I en klasse vil der som udgangspunkt være 2 voksne til stede, så der er mulighed for at dele sig op.

Det er Lærkeskolens holdning, at alle børn bør have lektier for i samme udstrækning som det forekommer i folkeskolen.

På Lærkeskolen har børnene desuden en række fag som ligger ud over folkeskolens almindelige tilbud.

Kontakt os

Heldagsskolen Lærkeskolen

Idégrundlag

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

Læs mere

Seneste nyheder

20 nov 2015
Hej allesammen, nu har vi fået vores nye side online som i kan se her på siden. Dette har vi været meget spændte på, og er selvfølgelig super glade...