Særlige fag

Skak

Skak er et fantastisk spil. Spillet indeholder klare regler der bl.a. betyder at "rørt brik" skal flyttes og at "sluppet brik" ikke kan gøres om.
I skaklektionerne undervises bl.a. i simpel matsætning, teknik indenfor matsætning, bindinger (herunder kryds-, ægte og uægte), slutspil (bonde, lette officerer, kryds officerer, dobbelt tårn m.v.) og efterhånden som spilforståelsen udvikles, undervises der i bl.a. åbningsteori.

Praktisk arbejde
At deltage i praktiske funktioner sammen med en voksen kan give barnet en øget forståelse for nødvendigheden af den mere teoretiske del af undervisningen. Samtidig kan det være med til at øge barnets egen oplevelse af, hvor meget han/hun kan og hvor meget dette værdsættes.
Vi har på Lærkeskolen muligheder for at virkeliggøre undervisningen gennem madlavning, bagning, havebrug, syning af gardiner, reparationer af legetøj, ordne bilerne, opsætning af hylder etc.
Vi vægter højt at have personale, som kan dække denne form for undervisning, der er med til at modne børnene til livet udenfor skolen.
Hvis mere end 1/5 af barnets undervisning tilrettelægges på denne måde sker det efter aftale med familien og PPR.

Praktik udenfor skolen
Lærkeskolen har mange gode kontakter til lokale håndværkere m.m. og har således gode muligheder for at indlægge praktikker af fx. 1 uges varighed.
Det er ligeledes mulighed for at indlægge praktik på fx. kommende efterskole eller folkeskole i den udstrækning, det er muligt at aftale dette. Det kan ofte være hensigtsmæssigt, når barnet selv begynder at fatte interesse for, at "komme videre".
Det er lettere at nå sit mål, når man ved hvad det indbefatter.

Trin-for-trin
I klasserne undervises der i perioder i faget "Trin-for-trin", hvilket er et struktureret billedstøttet undervisningsforløb omkring social og emotionel læring. Faget understøtter begrebsdannelse og opbygning af gode måder at løse konflikter på.

Valgfag
Fordelt hen over et skoleår er der 4-6 valgfagsperioder af ca. 5 ugers varighed. I nogle perioder vil alle valgfagene være indenfor samme fagområde, i andre perioder vil der være frit valg for valgfagsudbyderne. Børnene har også mulighed for at komme med ønsker til valgfagene.
Et valgfag vil typisk vare 1½ time ad gangen, vi oplever en meget høj grad af motivation for valgfagene, som f.eks. kan være: "byg din egen fiskestang", Dan Turells forfatterskab, "digteværksted", "mini-fysik", "isfabrik" mm.

Kontakt os

Heldagsskolen Lærkeskolen

Idégrundlag

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

Læs mere

Seneste nyheder

20 nov 2015
Hej allesammen, nu har vi fået vores nye side online som i kan se her på siden. Dette har vi været meget spændte på, og er selvfølgelig super glade...