Pedel

Pedel

På Pedellinjen vil du møde en hverdag hvor læringen foregår gennem praksis, og hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af håndværksfag.

Dagen på Pedellinjen starter med et morgenmøde, hvor dagens gøremål gennemgås og de aktuelle opgaver drøftes i forhold til mulige løsninger.

Du vil lære at vedligeholde og køre driften af bygninger, udendørsarealer, vand- og varmeanlæg, og grønne arealer og du vil lære at finde praktiske løsninger på husets mangeartede behov.

Som elev på Pedellinjen, er der flere områder der er vigtige at lære, for at kunne indgå i et pedelteam.

  • Maler
  • Snedker
  • Mekaniker
  • Elektriker
  • VVS

Med en dygtig faglærer, vil du blive undervist i, at reparere håndvaske, rør, stole og borde, døre mm.

Du lærer at sætte lamper op, skifte pærer mm.

Du lærer at istandsætte rum med alt hvad det indebærer af afrydning, af-tapetsering, afdækning, tapetsering, malerarbejde mm.

Som pedel, er en del af arbejdet også at vedligeholde udendørsarealerne. Disse opgaver spænder bredt fra, at vande blomster og planter, luge ukrudt, feje gårdarealerne, reparationer på bygningerne og sørge for korrekt affaldssortering

I takt med, at du stifter bekendtskab med disse mange områder, lærer du også at bruge det dertilhørende værktøj på en korrekt og sikker måde.

Du lærer at kende egne evner og begrænsninger, så du kan skelne mellem små reparationer, som du selv kan udføre og opgaver hvor der skal tilkaldes håndværkere udefra.

Kontakt os

Heldagsskolen Lærkeskolen

Idégrundlag

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

Læs mere

Seneste nyheder

20 nov 2015
Hej allesammen, nu har vi fået vores nye side online som i kan se her på siden. Dette har vi været meget spændte på, og er selvfølgelig super glade...