Skoledel - Socialdel

Lærkeskolen er administrativt opdelt i en skoledel og en socialdel.

Skoledelen omfatter:

 • den skolefaglige undervisning, som den er defineret i Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser tilrettelagt ud fra individuelle hensyn.
 • to skole/hjem-samtaler, to lærer/barn-samtaler og to forældremøder årligt.
 • ergoterapeutisk bistand ved behov herfor.

Socialdelen omfatter:

 • madlavning, spisning, motion og leg.
 • træning i sociale relationer.
 • opbygning af selvværdsfølelse og selvtillid.
 • tæt samarbejde med den enkelte familie efter behov.
 • ansvaret for børnenes transport til og fra Lærkeskolen.
 • aktiviteter med Lærkeskolens egen psykolog.

Fælles:

 • forældrekaffe.
 • lejrskoler.

I en helhedsorienteret hverdag er der i praksis mange overlap. Opdelingen skyldes bl.a. at skoledel og socialdel er hjemmehørende i forskellige forvaltninger, samt at der lovgivningsmæssigt er meget specifikke krav til indholdet i skoledelen.
Størstedelen af børnenes dagligdag er skemalagt, der er dog også indlagt perioder, hvor børnene kan lave aftaler om aktiviteter, de selv vælger.
Det er ikke muligt kun at deltage i skoledelen, da skoledelen som oftest ligger i 3 blokke fordelt over dagen.

Kontakt os

Heldagsskolen Lærkeskolen

Idégrundlag

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

Læs mere

Seneste nyheder

20 nov 2015
Hej allesammen, nu har vi fået vores nye side online som i kan se her på siden. Dette har vi været meget spændte på, og er selvfølgelig super glade...