Barnets rettigheder

D. 19. Juli 1991 tiltrådte Danmark som d. 94. Land “Konventionen om Barnets Rettigheder”, som trådte i kraft 2. September 1990.

Konventionen er den praktiske videreførelse af “Erklæringen om Barnets Rettigheder” som blev vedtaget på FN`s generalforsamling i 1959, og forpligtiger de tiltrådte lande på en lang række områder (for yderligere oplysninger se “Konventionen om Barnets Rettigheder” udgivet af UNICEF og Socialministeriet”

Barnets rettigheder (forkortet, som de beskrives i “Et barn har også ret” udgivet af Dansk UNICEF komite) lyder som følger:

 1. Alle børn i verden har de samme rettigheder.
 2. Alle børn skal have en sund og god opvækst.
 3. Alle børn skal have et navn og et land at bo i.
 4. Alle børn skal have et sted at bo, og de skal kunne spise sig mætte hver dag.
 5. Alle syge og handicappede børn skal have al den hjælp, de har brug for.
 6. Alle børn skal mærke kærlighed og tryghed.
 7. Alle børn skal have mulighed for at gå i skole.
 8. Alle børn skal beskyttes og hjælpes.
 9. Alle børn skal slippe for hårdt arbejde. Børn må ikke mishandles eller sælges.
 10. Alle børn skal vokse op i fred.

I konventionens handlingsplan hedder det bl.a. kap. III stk. 34, IV (s. 102):…private organisationer…opfordres til at spille en aktiv rolle til støtte for de mål, som er fremsat i denne handlingsplan…Alle former for social mobilisering ..bør inddrages for at bibringe alle familier den viden og de færdigheder som kræves for at opnå en drastisk forbedring af børnenes situation.
 
Barnets rettigheder på Lærkeskolen.

 1. Alle børn på Lærkeskolen har samme rettigheder under hensyn til alder og udviklingstrin.
 2. Vi tilgodeser barnets behov for en sund og god opvækst ved kostpolitik, idræt, godt indeklima, ude hver dag, værktøjer, normer, sund og stimulerende opvækst, nært familiesamarbejde.
 3. Alle børn har ret til at blive kaldt ved sit eget fornavn (+ efternavn, hvis det er strengt nødvendigt i situationen), vi bruger og accepterer ikke øgenavne, vi er opmærksomme på at barnet må afvise kaldenavne og at det skal både børn og voksne acceptere, selvom det er givet i en god mening.
 4. Igennem nært familiesamarbejde og vores kostpolitik specifikt tilsikrer vi at børnene lever godt.
 5. Lærkeskolens børn er alle kendetegnet ved at være ekstra sårbare og udsatte, vi er altid barnets advokat, vi kan indimellem blive nødt til at tænke i alternative baner for at give al den hjælp som er nødvendig.Vi er særligt opmærksomme på at de nødvendige ekstraressourcer skal søges hvor relevant, vi er opmærksomme på et særligt krav til stor faglighed og samarbejde i personalegruppen.
 6. Igennem den daglige pædagogik, struktur, behandlingsmøder, åbenhed i personalegruppen samt nært familiesamarbejde tilsikrer vi at barnet mærker kærlighed og tryghed hele dagen.
 7. Alle børn på Lærkeskolen deltager i både skole og socialdel.
 8. Alle børn på Lærkeskolen beskyttes imod at gøre skade på sig selv, beskyttes imod børn og voksnes overgreb. Der skal bruges et minimum af magt i nødvendige fastholdelser, som altid formidles videre til familien snarest muligt.
  I forhold til dette punkt har vi vedtaget retningslinier som skal sikre barnet imod krænkelser påført af voksne som følge af rusmidler eller manglende forståelse for børns seksuelle integritet.
 9. Børn må ikke udnyttes som arbejdskraft. Ser man “mishandling” af et barn skal det straks meddeles til en kollega, og snarest muligt til lederen.
 10. Vi accepterer ikke mobning, vi arbejder for en fredelig omgangsform, hvor man altid først skal forsøge at løse en konflikt verbalt.

AD 8:
Alkohol: Indtagelse af alkohol i lærkeskoleregi skal altid aftales med lederen. Som hovedregel indtages ikke alkohol, når man har ansvar for børn.
Rusmidler: Man er ikke på Lærkeskolen påvirket af rusmidler, herunder medicin som kan påvirke dømmekraften. Med mindre det er lægeordineret og aftalt med ledelsen.
Barnets seksuelle integritet: Vi forsøger at respektere barnets seksuelle integritet, også i de situationer, hvor barnet pga. egne udfordringer ikke er i stand til at formulere egne grænser. Barnet skal støttes i sin bevidstgørelse af normale grænser omkring sin krop.
Barnet skal ikke udsættes for seksualiserende sprogbrug, undtagen i seksualundervisningen, hvor det kan udgøre en naturlig del af undervisningen at blive bevidstgjort omkring forskellige ords betydning.
Barnet skal ikke udsættes for berøring af sine kønsorganer, og skal bremses hvis han/hun forsøger at berøre andres.
Alle ansatte på Lærkeskolen, herunder tilknyttede konsulenter er indforstået med ovenstående.

Kontakt os

Heldagsskolen Lærkeskolen

Idégrundlag

Baggrunden for skolens oprettelse i 2000 var en erkendelse af at der igennem længere tid havde manglet et behandlingsorienteret skole og fritidstilbud til de børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes støtteforanstaltninger.

Læs mere

Seneste nyheder

20 nov 2015
Hej allesammen, nu har vi fået vores nye side online som i kan se her på siden. Dette har vi været meget spændte på, og er selvfølgelig super glade...